vad vi gör bäst
DuOptimal AB fokuserar på att bidra till Företag, Team & Individer som vill Förändras & Utvecklas, för att  vara lönsammare, relevantare & attraktivare i vår snabba, globala värld.
Med många års erfarenhet, kontinuerlig utveckling, stark kapabilitet & värdefulla samarbeten, handlar våra tjänster & lösningar om att säkra er (Du)Optimala framgång!  

DUOPTIMAL’s Förändringspaket:

1. LEDARSKAPSRESAN

Innehåller:

– Katalyserande Coaching för att Leda & Driva med Inspiration & Energi

 

2. ORGANISATIONSRESAN

Innehåller:

– Organisationsutveckling

Vår Modell säkerställer en lyckad genomlysning av er organisation. Efter en strukturerad analys, där era specifika förutsättningar, mål & behov omhändertas, tar vi fram bestående förbättringar för ert företag.

Digitalisering/Digital Transformation

– Hållbarhetsstrategi & Plan           (FN Agenda2030)    

    a) Orientering & Lärande

    b) Strategi & Planering

    c) Verkställande aktiviteter

    d) Processer & Arbetssätt

3. MÄNNISKORRESAN

Innehåller:

– Kommunikationsanalys

– Kultur-skapande strukturer

– Personal program för motivation

– Kundprogram för lojalitet & tillit

 

 PRISMODELLER:

’VÄRDE-PRENUMERATION’ –  Månadsabonnemang

  • Ett abonnemang som matchar era behov. 
  • Inga kostnads-överraskningar 
  • Ni väljer vad ert abonnemang ska bestå av, vilka leverans komponenter 

’VÄRDE Time&Material Modell’ – Timtaxa – Tillgängligt vid förfrågan.

Ledarskapsresan - aktivera, aligna & entusiasmera

Vi har ett holistiskt & dynamiskt synsätt kring Ledarskap som bygger på hur vi människor gör våra val & skapar vanor, beteenden.          Vår modell hjälper er att implementera reella faktorer för en levande & vibrerande organisation

ORGANISATIONsresan - Digital förändring / digitalisering & cloud

I en tid när de flesta företagen åtar sig ett långsiktigt åtagande till ”data-driven-kultur”, är data den mest värdefulla tillgången! 

Våra digitala tjänster stöttar er organisation, oavsett storlek eller bransch, att implementera an effektiv och relevant digital transformationsstrategi som tar er in i Framtiden!  

människorresan - kund lojalitet & personal motivation

Att uppmuntra beteenden till mätbara effekter & resultat med tillit &  transparens.

Vill ni att era kunder ska vara både lojala & uppskatta era produkter/tjänster?                                                                                   Vi hjälper er att förstå & implementera skillnaden!                            Vill ni öka personalens motivation? Det finns ramverk och verktyg som ger sensationell effekt!

Låt oss visa er! Vi samarbetar med Inspiration Company.  

organisationsresan - cirkularitet & hållbarhetsstrategi

Vi guidar er till att enas om era miljö & klimat målsättningar, öka er konkurrenskraftighet, lönsamhet och nå era Hållbarhetsmål! Vi är certifierad enligt UNGlobalCompact, Oxford Sustainability Programs.

Kontakta oss

+46733290329

jenny.rosencrantz@duoptimal.se